Contact rønnau

Use the form on the right to contact personally. Either about questions as well as interest in buying art and landscape architecture. 

Skovbrynet
Aarhus
Denmark

4041 4841

Skærmbillede 2016-06-10 kl. 13.58.42.png

vinterens hjerte

HVAD ER VINTERENS HJERTE?

Vinterens hjerte/ Winterheart, er en lang række usynlige linier, som breder sig ud over hele kloden. Det drejer sig om to spiralformede linier, som kombineret danner hjerteformer inden i hinanden. Se designet herover på Google earth.
Idéen er at diss disse linier synliggøres af folk, Som har lyst til at deltage i dette projekt.

5. 6.b Skjoldhøjskolen.jpg

 Vintere xxxxxxxxxxx

KREATIVT POTENTIALE
Vinterens Hjerte har et utroligt kreativt potentiale, med hensyn til måder at synliggøre linierne. Man kan plante træer, lægge sten, stille sig op på række og meget andet - og så tage et billede og lægge det ind på siitet m. kommentarer.
WINTERHEART er karakteriseret ved at knytte lande, steder og mennesker sammen via aktiviteter på Hjertelinierne - på tværs af grænser, religion, politisk overbevisning, alder, køn, osv.

vhj 1  kopi.jpg

xxxxxxxxxxx

H19 Langkærparken 4.JPG

Tilst boligforening har valgt at plante en række fine taksttræer på en hjertelinie, som krydser foreningens område.

Der arbejdes på at gentænke projektet med den nyeste teknologi. Og der søges efter nye samarbejdspartnere. Er du én sådan? Kontakt Jørn Rønnau på mail jorn@ronnau.dk eller
telefon  40 41 48 41.
De første tiltag har fundet sted. Se eksempler flere steder på denne side. Du kan se hjertelinierne på nedenstående 3 links, hvor linierne er lagt ud på henholdsvis Google Earth, Google Maps og Århus kommunes interaktive kort. Prøv dem!

Beklager, disse links kan volde problemer, som søges løst løbende…

 

Centrum for Vinterens Hjerte, er Markeret med denne sorte granitsten I True Skov ved Århus. Stenen her indgraverede give mindste synlige hjertelinjer.

Centrum for Vinterens Hjerte, er Markeret med denne sorte granitsten i True Skov ved Århus. Stenen har indgraveret de mindste synlige hjertelinjer, numrene 39, 40, 41, 42 og 43

C Stone text 1.JPG

Den sorte groft tilhuggede granitsten med indgraveret titel og website adresse.

Indvielsen i 2000 blev foretaget af daværende miljøminister Svend Auken. Han ses her efter indvielsen i samtale med Jørn Rønnau og statsskovrider Niels Bundgaard.

Indvielsen i 2000 blev foretaget af daværende miljøminister Svend Auken. Han ses her efter indvielsen i samtale med Jørn Rønnau og statsskovrider Niels Bundgaard. Dig

H15 Ørnereden 10 kopi.JPG

Bidragene til at synlig gøre hjertelinjerne kan have vidt forskellige karakterer appelerer til kreativitet og opfindsomhed. Nogle her permanentkarakterer som rækken af taksplanter tidligere på siden her. Herover har en tysk studerende markerede en hjerte linje ved kysten i Moesgaard skov.

xxxxxxxxxxxxx  xx

Herovre her museumsinspektør Marianne Sørensen fra Vejle Kunstmuseum brugt naturens svampe for midlertidigt at markere en hjertelinje i en lille skov tæt ved Tørskind grusgrav.

xxxxxxx  xxxx

Her mødes hjertelinjerne 13 og 14 lige syd for Randers. Jorden dér ejes af Randers Kommune og der blev mulighed for - i forbindelse med et undervisningsforløb med skolebørn - at placere en markerings-sten med dette møde/kryds indgraveret. Se herunder.

Huskryds01.jpg
Krydssten01.jpg

xxxxxxxxx

historien bag

Vinterens Hjerte startede i praksis i 2003 ved plantning af takstræer på hjertelinierne i Århus.
 Jørn Rønnau fik den gang fra Århus Kommunes "Grønne Pulje" midler til indkøb af ca. 1.000 takstræer. De blev givet til de århusianere, der boede på hjertelinierne, og som havde lyst til aktivt at deltage i skabelsen af "Vinterens Hjerte" ved at plante træerne på linien i deres haver, institutioner eller firmaer, og siden lægge billeder af deres bidrag ud på Winterhearts hjemmeside.
 
 WWW.WINTERHEART.DK
 Kommunen har stillet GIS-kort over Århus Kommune til rådighed. Disse kort kombineret med hjertelinierne gør "Vinterens Hjerte" tilgængelig for alle.
 Hjemmesiden er opbygget, så deltagerne selv kan lægge egne fotos og fortællinger om deres deltagelse ind på hjemmesiden til inspiration for andre kommende deltagere.

(Denne funktion fungere desværre ikke i øjeblikket, men der arbejdes på sagen.)

DE FØRSTE SAMARBEJDSPARTNERE
Ud over alle de århusianere, der har deltaget i plantningen, har bl.a. studerende fra Jydsk Pædagog-Seminarium, Skjoldhøjskolen, Langkær Gymnasium, samt elever på billedfag og drama fra Århus Katedralskole medvirket. Ligeledes har beboer- og ejerforeninger i Tilst og Skjoldhøjparken medvirket. Denne del af projektet var støttet af: Århus Kommunes Kulturudviklingspulje,Århus Kommunes Grønne Pulje,HUSET i Århus og Silkeborg Statsskovdistrikt.

NB: Det oprindelige website WWW.WINTERHEART.DK er under rekonstruktion og fungerer ikke optimalt.